• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Připojte se ke světové výzvě o podělení se s dalšímy

Podepište světovou žádost o sdílení zásob a přidejte svůj hlas  k rostoucí žádosti o spravedlnější sdílení bohatství, moci a zdrojů v národech i mezi národy.

Jak jsem vysvětloval v sepisu podělení jako náš společný cíl, princip podílu je už centrální záležitost v různých výzvách sociální spravedlnosti, ekologického zprávcování, světového míru a  pravé demokracie. Na základě tohoto uznání mezi bežným lidem i občanskými organizacemi se  kampan „světový požadavek sdílení“ snaží zesílit roli, kterou výzva k podělení může hrát ve spojení progresivních hnutí po celém světě.

Prosím bodepište prohlášení (níže) jako jednotlivá osoba nebo jako organizace a ukažte tím svou podporu principu podělení ve vaší práci a v aktivitách kampaně a rozdávejte toto prohlášení  ve vaších skupinách a sociálních sítích.


Jako občany světa i organizace, které prosazují obecné blaho lidstva uznáváme:

Dělení je lidské

Podělit se s dalšími patří ke způsobu, jak žijeme ve svoji rodině nebo ve společnosti, - přesto jsme vytvořili společnosti,  které podporují chamtivost, sobectví a materiální hodnoty. Ted je na čase, abychom vytvořili spravedlnější a jednotnější svět, - svět který  poukazuje na to , co vlastně znamená být člověkem.

Naše neschopnost se rozdělit s dalšímy je původ světových krizí

Po celém světě vidíme tragické důsledky naší neschopnosti se rodělit s dalšími lidmi. Už nemůžeme snést rostoucí rozdíl mezi chudými a bohatými, mrhání nedostatkovými  surovinami naší planety, a stálý konflikt způsobený agresivní soutěží a národním sebezájmem.

Dělení je nezbytné pro vyvinutí lepší světové situace

Potřebujeme urgentně reformaci politických i ekonomických systémů, aby odpovídali  principu dělení. K vybudování  spravedlnější a trvalé budoucnosti bude potřeba spravedlnější rozdělení blahobytu, moce a přírodních zdrojů v národech i mezi národy.

Zájem a žádost o podělení s dalšímy stále přibývá po celém světě

I když vlády pokračují jako dříve, žádost občanů o spravedlnost a dělení přeci jen dosáhla neobvykle vysoké míry.  Je nezbytné, aby se počet lidí, kteří se této záležitosti věnují zvýšil o několik milionů, jelikž blahobyt země a budoucích generací závisí na této změně kolektivního vědomí.

Tento společný zájem nás všechny sjednocuje

Dnes je žádost o podělení se s dalšímy více než kdy jindy centrální požadavek všech, kteří se angažují pro sociální spravedlnost, pro dobré zacházení s životním prostředím, autentickou demokracii a světový mír. Společně můžeme sjednotit své síly v globálním hnutí organizací a občanů, a vyzvat k dělení, ve všech různých formách.

Podpisem tohoto prohlášení potvrzujeme, že v naší rozdělené  společnosti je nezbytně nutné  zesílit a rozšířit různé formy pravého dělení. Proto přidáváme svůj hlas ke světové výzvě o dělení a hodláme se tuto důležitou vyvíjící se debatu kdekoliv možno pokračovat.

Překlad: Alexandra Salinasova